hypnoza
uvod
o mne
co je hypnoza
vyuzitie hypnozy
kontraidikacie
etikicky codex
zertifikaty
Kniha návšte
Ubytovanie
Oznami
Oznami
kontakt
                    
                    Jana Dobosova hypnoza Nitra, Levice

               Mgr. Jana Dobošová 

               Tel.: 0903-224-757

                   035-6421852

        Email:    dobosova.jana@gmail.com

          Pondelok - Sobota:  9:00 - 19:00
                      sk
 
jana dobosova hypnoza terapia

Etický kódex


 • Hypnoterapiu budem vykonávať podľa môjho najlepšieho svedomia a vedomia v rámci mojich kompetenciíí , kvalifikácie, špecializácie a skúseností.
 • Nadalej rozširujem svoje vedomosti a vzdelanie  v oblasti psychológie, psychoterapie, anatómie, patológie, aby som bola schopná aj u ľudí, ktorí sa považujú za zdravých rozoznať ich chorobný obraz a v prípade potreby doporučiť konzultáciu u špecialistu.
 • Nikdy nesľubujem výsledky , ktoré nemôžem garantovať.
 • Mojim prvoradým záujmom bude vždy zdravie, dôstojnosť a práva mojich klientov.
 • So všetkými informáciami svojich klientov budem narábať ako s výsostne dôvernými, ak to bude vyžadovať situácia, budem hovoriť o ich problémoch len s ich písomným súhlasom.
 • Zaväzujem sa k absolútnej mlčanlivosti ohľadom informácií mojich klientov , pokiaľ ma o to klient výslovne nepožiada alebo pokiaľ tým neporuším žiadne zakonné nariadenia.
 • Pracujem zásadne so zdravými klientami resp. v spolupráci alebo pod dohľadom ošetrujúceho lekára.
 • Nikdy nebudem nahovárať klienta, aby prerušil liečbu predpísanú jeho lekárom ani     aby učinil akékoľvek rozhodnutie týkajúce sa liečby bez predchádzajúcej konzultácie s ním.
 •  Pokiaľ ma navštívi klient u ktorého bola diagnostikovaná nejaká choroba alebo mám podozrenie na nejakú organickú poruchu, pracujem v spolupráci s ošetrujúcim lekárom.
 •  Pokúsim sa rozoznať, kedy klient nemá žiadny úžitok z našj spolupráce a odporučím ho inému vhodnému terapeutovi.
 • Budem dodržiavať profesionálny odstup, aby nikdy za žiadnych okolností nedošlo k zneužitiu klientov, a nevstúpim s nimi do žiadnych osobných vzťahov počas trvania liečby.
 •  Vyhýbam sa konfliktu záujmov medzi mnou a mojim klientom, pokiaľ narazím na konflikt záujmu, tento s klientom v primeranom časovom horizonte prehodnotíme a spoločne zvážime ako tento odstrániť.
 • Pokiaľ chcem použiť klientovo meno ako referenciu, vyžadujem predtým jeho písomný súhlas.
 •  Na začiatku každej spolupráce s klientom sa uistím, že klient dostatočne porozumel zmluvným podmienkam a etickému kódexu.